FÖR PLATT e. V.

Plattdeutsch aktiv an die nächste Generation weitergeben

Snackt mehr Platt!
Plattdüütsch mutt blieben!

 

Dorför mööt wi wat doon. Wi kriegt dat aber bloots

up de Reeg, wenn ok de jungen Lüüd wedder

Plattdüütsch snackt.

De Fördervereen För Platt e. V. will dorbi helpen.

Dor will sik de Vereen för insetten:

- Kultuur un Heimatkunn schall pleegt warrn.

- De Plattdüütsche Spraak schall up alle
Oort un Wies erhoolen, verbetert un
ünner de Lüüd bröcht warrn.

 

Dat ward Tiet. Laat uns wat doon!